Home

Welkom

Het multifunctioneel sportcomplex te Oirsbeek is eigendom van de gemeente Schinnen. Vanaf 1 januari 2012 beheert de Stichting Exploitatie Sportaccommodaties Schinnen (SESS) in opdracht van de gemeente in dit sportcomplex de sporthal, de turnhal, een ruime dojo en twee ruime beweegruimten met muziekinstallatie.

SESS maakt van samenwerken een sport, werkt in opdracht van de gemeente Schinnen en is de partner bij het realiseren van haar sportieve ambities.

Wij leveren een unieke bijdrage op het gebied van sport en bewegen door inzetten van verworven kennis, opgebouwde vaardigheden en ons diep verankerd maatschappelijk netwerk. We zien sport en bewegen in relatie met welzijn, cultuur, buurt, onderwijs en gezondheid.

Ons personeel staat bekend om hun klantgericht, oplossingsgericht denken en handelen.
We staan garant dat u veilig kunt sporten.